POLITYKA JAKOŚCI

Dla realizacji postawionych celów strategicznych, wynalazca i producent Masy Aktywnej G1 stosowanej do uzdatniania wody, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska ECOPOL Sp. z o.o., wprowadza i stale doskonali odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008, będącego istotnym narzędziem w prowadzeniu biznesu którego celami są:

  • ścisłe, partnerskie relacje z Klientami i Dostawcami w zakresie dostarczania masy aktywnej G1 i innych niezbędnych produktów do uzdatniania wody,
  • systematyczne rozpoznawanie rynku mas aktywnych pozwalające na bieżącą aktualizację oferty firmy i jej realizację z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  • indywidualne podejście do klienta gwarantujące jego satysfakcję dzięki pełnemu zaspokojeniu potrzeb przy akceptowalnej cenie,
  • bezwzględne przestrzeganie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie wymagań produktów stosowanych do uzdatniania wody,
  • identyfikacja i optymalizacja głównych procesów odpowiedzialnych za poziom realizowanej produkcji i związane z tym koszty,
  • systematyczne monitorowanie procesów produkcji i dostarczania wyrobów do Klienta.

Kierownictwo ustalając niniejszą Politykę Jakości zobowiązuje się do jej przestrzegania, realizowania i wykorzystywania do ustalania szczegółowych celów jakości.
Konsekwencją realizacji tak sformułowanej Polityki będzie utrzymanie wiodącej pozycji wśród obecnych na rynku przedsiębiorstw w branży związanej z uzdatnianiem wody, mierzonej poziomem i wartością realizowanych zleceń oraz wykreowanie wizerunku firmy wszechstronnej, profesjonalnej, jednoznacznie zorientowanej na Klienta o powszechnie rozpoznawalnym logo.

Dnia 07.03.2014 została pomyślnie przeprowadzona RECERTYFIKACJA


ZOBACZ NASZ CERTYFIKAT JAKOŚCI

GÓRA STRONY

© 2013 - ECOPOL Sp. z o.o. ECOPOL Sp. z o.o.

Dębostrów 50; 72-015 Police
tel.(+48) 91 317 83 01
tel./fax (+48) 91 317 81 40

e-mail: biuro@ecopol.pl