OFERTA

PIASKI I ŻWIRY

Zastosowanie

Jako materiał do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.

Właściwości:

Naturalne kruszywo kwarcowe wolne od zanieczyszczeń.

 • Ciężar nasypowy - 1,6 t/m3
 • Wilgotność - <15%
 • Zawartość SiO2 - ok. 96%
 • Jamistość - ok. 35 %
 • Zawartość pyłów mineralnych - 0,1 %
 • Łączna zawartość CaO i MgO - ok. 0,2 %
 • Granulacje:
  • 0,5 - 0,8 mm - piaski filtracyjne
  • 0,8 - 1,4 mm - piaski filtracyjne
  • 1,4 - 2,0 mm - piaski filtracyjne
  • 0,8 - 2,0 mm - piaski filtracyjne
  • 2,0 - 4,0 mm - żwiry filtracyjne
  • 4,0 - 8.0 mm - żwiry filtracyjne
  • 8,0 - 16,0 mm - żwiry filtracyjne
  • 16,0 - 32,0mm - żwiry filtracyjne

Referencje i opakowania:

Atest higieniczny PZH w Warszawie Nr HK/W/0300/01/2005 z 2005 r.
Wszystkie kruszywa filtracyjne produkowane są zgodnie z PN - 91/B - 06716, posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH w Warszawie Pracujące z powodzeniem instalacje na kilkuset ujęciach wiejskich i miejskich i przemysłowych.

Opakowania: worki - 50 kg lub big bag


PIASEK FILTRACYJNY


KWARCOWY ŻWIR FILTRACYJNY

GÓRA STRONY

© 2013 - ECOPOL Sp. z o.o. ECOPOL Sp. z o.o.

Dębostrów 50; 72-015 Police
tel.(+48) 91 317 83 01
tel./fax (+48) 91 317 81 40

e-mail: biuro@ecopol.pl