Świadectwa energetyczne

DYSPONUJEMY WYKWALIFIKOWANĄ I DOŚWIADCZONĄ KADRĄ INŻYNIERSKĄ POSIADAJĄCĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE DO WYKONANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (m. in. odbiory) I RAPORTÓW PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (m. in. pozwolenia na budowe). OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

symbol świadectwa energetycznego
INFORMATOR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Certyfikacja energetyczna co to oznacza?

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii. Zaimplementowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej generować będzie olbrzymie oszczędności energii. Jednocześnie znacząco wpłynie na rynek nieruchomości oraz budownictwa.

Jakość energetyczna budynku - ilość energii aktualnie zużywana lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu, których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka instalacji, projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych, ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie, wpływ na sąsiednie budynki, możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne czynniki mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego decyduje o zapotrzebowaniu na energię.

Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków

Budynki nie objęte certyfikacją

Ustawa zawiera jednak wyjątki. Certyfikacji, czyli sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej, nie podlegają budynki:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007, Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373


ZOBACZ WZORY ŚWIADECTW

Certyfikacja w Polsce

Przesłanki wprowadzenia przepisów dotyczących certyfikacji

Podstawą do wprowadzenia przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków były informacje i dane statystyczne dotyczące finalnego zużycia energii w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) aż 40% energii jest pochłaniane przez budynki. Z tej ogromnej ilości energii ponad 70% jest pochłaniane przez ogrzewanie (źródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1995 - 2005, GUS, 2007). Dlatego też Unia Europejska zdecydowała się postawić na oszczędność energii głównie w miejscach jej wykorzystaniach, czyli w budynkach.

Certyfikat energetyczny

W trakcie gorączkowych prac Sejmu IV kadencji we wrześniu 2007 roku uchwalono nowelizację ustawy Prawo Budowlane, wprowadzającą tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Spowodowane jest to bezpośrednim wprowadzeniem w życie Dyrektywy EPBD. Świadectwa charakterystyki energetycznej określają jakie budynki i lokale i w jakich sytuacjach będą musiały posiadać tzw. certyfikat energetyczny. Certyfikat energetyczny jest to dokument przedstawiający informacje nt rocznego, potencjalnego zapotrzebowania na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Ponadto dane te porównywane są z danymi dla tzw. budynku referencyjnego.
W ten sposób określa się tzw. klasę energetyczną budynku.

Jakie budynki?

Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będą musiały posiadać wszystkie nowoprojektowane budynki, wszystkie istniejące budynki/lokale będące przedmiotem sprzedaży lub najmu. oWyłączone są budynki zabytkowe, kultu religijnego, przewidziane do użytkowania czasowego nie dłużej niż 2 lata, mieszkalne użytkowane do 4 miesięcy, wolnostojące do 50 m2, niemieszkalne do produkcji rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię do 50 kWh/m2/rok.

Kiedy?

Świadectwa staną się koniecznym dokumentem do sprzedaży, najmu, wybudowania, oddania do użytku czy też zwyczajnie użytkowania budynków, w zależności od jego przeznaczenia, z dniem 1 stycznia 2009 roku. Oznacza to, iż po tym terminie nie będziemy w stanie sprzedać, wynająć, wybudować domu bez tego dokumentu. Ponadto dokument taki będzie ważny na okres 10 lat.

Kto?

W związku z tym, iż budynków podległych certyfikacji w pierwszym okresie będzie ogromna liczba ustawodawca uprawnił do wystawiania świadectw osoby z wyższym wykształceniem posiadające uprawnienia budowlane do projektowania:

 • architektoniczne,
 • konstrukcyjno - budowlane,
 • instalacyjne,

oraz osoby, które odbyły szkolenie i przeszły pomyślnie egzamin państwowy i absolwenci studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków.

Co to naprawdę znaczy?

 • Jeżeli budujesz nowy dom - musisz mieć świadectwo!
 • Jeżeli mieszkasz w swoim domu/lokalu - nie musisz otrzymać świadectwa!
 • Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz - musisz przedstawić świadectwo!
 • Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz - możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania.
 • Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.
 • Bez świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna-sprzedaży.
 • Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszej ofercie znajdziesz:

Uzdatniamy wodę

Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.