INFORMACJE O FIRMIE

Odmanganianie i odżelazianie wody
uzdatnianie wody

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska ECOPOL Spółka z o.o. została założona oraz wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie dnia 29 maja 1989 roku.

W dniu 23.12.2014 r. nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „ECOPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębostrowie w spółkę ECOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Dębostrowie. W tym dniu nastąpił wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS.

Podstawowymi elementami naszej działalności są:

 • opracowywanie specjalistycznych technologii,
 • projektowanie oraz kompleksowa realizacja instalacji uzdatniania wody,
 • modernizacja przestarzałych i nieefektywnych instalacji uzdatniania wody,
 • wdrażanie najnowocześniejszych technologii uzdatniania wody,
 • rozwiązywanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w zakładach wodociągowych i przemysłowych, włącznie ze stosownymi uregulowaniami prawnymi.

Niezależnie od powyższych działań, firma Ecopol rozpoczęła produkcję Masy Aktywnej G-1, umożliwiającej skuteczne odżelazianie i odmanganianie wody, nawet tej uważanej za "trudną". Dnia 12 grudnia 1989 roku nasza firma została wpisana do Krajowego Rejestru Jednostek Innowacyjno-Wdrożeniowych.

Wdrażanie naszego wynalazku pt. "Sposób odżelazienia i odmanganiania wody", opracowanego przez wspólników i opatentowanego przez Urząd Patentowy RP stało się najważniejszym elementem naszej działalności [ zobacz patent ]. Z zastosowaniem tej technologii usuwanie manganu i żelaza z wody stało się bardzo proste i skuteczne. Miało to szczególne znaczenie w świetle obowiązujących wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do picia oraz zawartej w niej ilości manganu i żelaza. Masa katalityczna G-1 w znacznym stopniu zmodernizowała uzdatnianie wody.

Coraz większe wymagania dotyczące jakości naszego produktu wymusiły na nas ciągłą jego modernizację, w konsekwencji czego złoże odmanganiające G-1 jest produktem najwyższej jakości, na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie na rynku.

Niedawno firma ECOPOL przechodziła kolejną modernizację, mającą na celu instalację nowych - bardziej nowoczesnych i wydajnych - urządzeń przeznaczonych do produkcji Masy Aktywnej. Dzięki temu oferowane przez nas złoża katalityczne wyróżniają się najwyższą jakością.

Niezależnie od tych modernizacji, wciąż poszerzamy naszą ofertę w zakresie kompleksowego zaopatrzenia naszych klientów w takie produkty jak: złoża filtracyjne (w tym kwarcowe żwirki i piaski filtracyjne, antracyt filtracyjny, dolomit prażony), jak również sprzęt oraz wyposażenia przeznaczone do budowy instalacji uzdatniania wody, wraz z ich dostawą na teren budowy.

W 2004 r. wdrożyliśmy nowoczesny system zarządzania jakością, który został potwierdzony poprzez nadanie dnia 11 lutego 2005 roku certyfikatu ISO 9001:2000 [ zobacz certyfikat ] Serdecznie zapraszamy do współpracy. Jesteśmy przekonani, że złoże manganowe oraz inne produkty z naszej oferty sprostają Waszym oczekiwaniom.

KOMUNIKAT:
Zawiadamiamy, że w dniu 23.12.2014 r. nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „ECOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębostrowie w spółkę ECOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Dębostrowie.
W tym dniu nastąpił wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS.
Aktualne dane Spółki są następujące:
ECOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Dębostrów 50, 72-015 Police
NIP: 8520506684
REGON: 008209722
KRS: 0000536578
PRODUKUJEMY :
W SPRZEDAŻY POSIADAMY
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE
 • Modernizacji pracujących nieefektywnie instalacji, szczególnie w zakresie ponadnormatywnych zawartości żelaza i MANGANU w wodzie.
 • Opracowywania technologii uzdatniania wód, a w szczególności:
  • dla wody do picia,
  • dla celów ciepłowniczych i kotłowych,
  • dla celów specjalnych:
  - dla medycyny,
  - dla przemysłu elektronicznego, itp.
 • Opracowywania technologii uzdatniania wód wymagających usuwania zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia takich jak:
  • pestycydy,
  • zanieczyszczenia organiczne,
  • MANGANU, itp.
 • Opracowanie Świadectw Energetycznych.
 • Badań technologicznych i jakościowych wód i ścieków.
 • Projektowania i budowy instalacji uzdatniania wody dla celów komunalnych (instalacji wiejskich i miejskich).
 • Wykonywania operatów wodno-prawnych.
 • Rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych i wodociągach łącznie z uregulowaniami prawnymi.
GÓRA STRONY

© 2013 - ECOPOL Sp. z o.o. ECOPOL Sp. z o.o.

Dębostrów 50; 72-015 Police
tel.(+48) 91 317 83 01
tel./fax (+48) 91 317 81 40

e-mail: biuro@ecopol.pl